Mimo że łacina to martwy język, to łacińskie sentencje, które powstały wieki temu, są nadal żywe. To ciągle aktualne przesłania, wskazówki i uniwersalne prawdy. W mowie tej jest też zarówno coś szlachetnego, eleganckiego, jak i tajemniczego, dlatego łacińskich słów używa się przy szczególnych okazjach. Dowiedz się, jakie są najpiękniejsze sentencje w tym starożytnym języku i pomyśl, która z nich mogłaby być twoim podarunkiem lub życiową radą dla bliskiej ci osoby.

Sentencje łacińskie o życiu

 • Errare humanum est – Mylić się jest rzeczą ludzką;

 • Nulla vitae pars vacat officio - Żadna część życia nie jest wolna od obowiązku;

 • Carum est, quod rarum est - To co rzadkie, jest cenne;

 • Primum vivere, deinde philosophari - Najpierw żyć, potem filozofować;

 • Talis est hominis oratio, qualis est vita - Taka jest mowa człowieka, jakie jest jego życie;

 • Non scholae sed vitae discimus - Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia;

 • Vita sine litteris mors est - Życie bez literatury jest śmierci;

 • Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare – Każdy człowiek może zbłądzić, uparcie w błędzie trwa tylko głupi;

 • Ardua prima via est - Najtrudniejszy jest pierwszy krok;

 • Faber est quisque suae fortunae - Każdy jest kowalem swojego losu;

 • Dimidium facti, qui bene coepit, habet, sapere aude, incipe - Połowę pracy ma za sobą ten, kto dobrze zaczął;

 • Imperare sibi maximum imperium est - Rozkazywać sobie jest najwyższą władzą;

 • Historia vitae magistra est - Historia nauczycielką życia;

 • Impossibilium nulla obligatio est - Nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych.

Sentencje łacińskie o miłości

 • Amor omnibus idem – Miłość jest taka sama dla wszystkich;

 • Amor non quaerit, amor reperit – Miłość nie szuka, miłość znajduje;

 • Omnia vincit Amor - Miłość zwycięża wszystko;

 • Amor magister optimus – Miłość najlepszym nauczycielem;

 • Amo te ama me – Kocham cię, kochaj mnie;

 • Diligere ex toto corde, et in tota anima - Miłować z całego serca i z całej duszy;

 • Fac fideli sis fidelis - Bądź wierny temu, kto wierny tobie.

Sentencje łacińskie o mądrości

 • Adversus stímulum calcitrare - Głową muru nie przebijesz;

 • Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum - Młodość jest czasem uczenia się, lecz żaden wiek nie jest na to za późny;

 • Ad augusta per angusta - Do wielkich osiągnięć przez trudności.

Sentencje łacińskie o szczęściu

 • Maximae fortunae minime crede – Największemu szczęściu wierz najmniej!;

 • Amicus certus in re incerta cernitur - Prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie;

 • Fortuna dicitur caeca - Fortuna kołem się toczy;

 • Nihil ab omni parte beatum - Nie ma szczęścia w każdym calu.

Sentencje łacińskie o rodzinie

 • Femina est caput at finis familiae - Kobieta jest początkiem i końcem rodziny;

 • Amicus optima vitae possesio – Przyjaciel to największy skarb w życiu;

 • Qualis pater, talis filius – Jaki ojciec, taki syn.

Sentencje łacińskie o bogu

 • Cave me, Domine, ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo – Boże, strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam;

 • Deus vult - Bóg tak chce.

Łacińskie sentencje prawnicze

 • Dura lex, sed lex - Twarde prawo, ale prawo;

 • Lex retro non agit - Prawo nie działa wstecz;

 • Ubi lex, ibi poena - Gdzie prawo, tam kara;

 • Audiatur et altera pars - Niech i druga strona będzie wysłuchana.

Najpiękniejsze sentencje łacińskie

Niektóre z sentencji w tym starożytnym języku szczególnie zapadają w pamięć, są powszechnie znane lub zdobią mury budynków. To słowa myślicieli, dawnych poetów lub zdania, w których ukryta jest uniwersalna prawda.

 • Carpe diem - Chwytaj dzień. To słowa z jednej z Pieśni Horacego. Są one użyte w kontekście „Chwytaj dzień, bo przecież nikt się nie dowie, jaką nam przyszłość zgotują bogowie…”

 • Nil est in homine bona mente melius - Nic nie ma w człowieku lepszego ponad rozum. To sentencja, która znajduję się na domu Jana Długosza w Krakowie

 • Tempus fugit - Czas ucieka. To krótka, ale zawierająca ponadczasowe przesłanie sentencja, przypisywana Wergiliuszowi;

 • Amor omnia vincit et nos cedamus Amori - Miłość wszystko zwycięża i my ustąpmy miłości. To także słowa Wergiliusza, które znajdują się w Bukolikach.

A&A biżuteria z grawerem dla bliskiej osoby

Złoto to ponadczasowy kruszec, a kosztowne klejnoty nigdy się nie starzeją. Właśnie to łączy drogocenne kosztowności z sentencjami łacińskimi. Ten język był przez stulecia domeną elit i ludzi najlepiej wykształconych, a napisane w nim traktaty filozoficzne, poezje weszły na stałe do kanonu literatury europejskiej.

Dlatego jeżeli myślisz o tym, aby podarować bliskiej osobie naprawdę wyjątkowy upominek, zamierzasz się oświadczyć lub szukasz podarunku, który wręczysz z okazji jubileuszu, ukończenia szkoły, opraw łacińską sentencję w najpiękniejszą biżuterię. Niech na pierścionku, bransoletce, naszyjniku czy spinkach do mankietu znajdzie się grawer z uniwersalnym przesłaniem, wyrażający uczucie czy będący ważną życiową wskazówką. Zamów u nas taką niepowtarzalną, wykonaną ręcznie biżuterię, a będzie ona miała ona jeszcze większą wartość - stanie się z czasem najcenniejszą z pamiątek.

Comments (0)

No comments at this moment
Produkt dodany do porównania.