O firmie A&A

Właścicielem sklepu internetowego domjubilerski.aia.pl jest:

A&A Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowa

Siedziba firmy znajduje się pod adresem:

90-063 Łódź, Piotrkowska 146

telefon: 42 632 00 00
e-mail: sklepinternetowy@aia.pl

Spółka A&A Marketing sp. z o.o. Holding sp. k. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi dla Łodzi śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000557873

Spółka A&A Marketing sp. z o.o. Holding sp. k. jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG),prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
REGON: 361508960

NIP: 7252086499

Spółka A&A Marketing sp. z o.o. Holding sp. k. posiada wkład pieniężny w wysokości 169 666.66 zł.

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres sklepinternetowy@aia.pl lub pod numerem telefonu: 42 632 00 00 (opłata wg. cennika właściwego operatora)

Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).