Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, pismo wysłane pocztą na adres: A&A Dom Jubilerski - Sklep online, Ul. Piotrkowska 146, 90-063 Łódź, pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklepinternetowy@aia.pl lub złożyć oświadczenie telefonicznie pod numerem telefonu +48 531 336 464.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Korzystamy z uprawnienia do wstrzymania się ze zwrotem płatności na rzecz konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub do momentu uzyskania dowodu na jej odesłanie, art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: A&A Dom Jubilerski – Sklep online, Ul. Piotrkowska 146, 90-063 Łódź, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest realizacja zamówienia obrączek ślubnych  wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta (np. rozmiar, szerokość, kolor, kamień, grawerowanie) służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: A&A Holding Majsterek Spółka komandytowa - Sklep online, Ul. Piotrkowska 146, 90-063 Łódź, sklepinternetowy@aia.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Reklamacje:

W przypadku stwierdzenia wad lub nieprawidłowości klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
Reklamacje produktów zakupionych w sklepie internetowym można wysłać na adres: sklepinternetowy@aia.pl podając datę zakupu oraz dane pozwalające na identyfikację (nr zamówienia, nr paragonu, imię i nazwisko) oraz opisując powód reklamacji.
Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania. Odpowiedź wysyłana jest poprzez email zwrotny do klienta lub listem pocztowym.

Produkt dodany do porównania.